Tunnelmia Ihminenteemanäytelystä

Tunnelmia Ihminen-teemanäyttelyn vaiheista syksyllä 2013